Gadella Lasersystemen

Gadella Lasersystemen is importeur en groothandel van optische- en elektronische meetinstrumenten voor de bouw en industrie. Tevens beschikt Gadella over een servicecenter waar zij apparaten kunnen testen, en indien nodig repareren of vervangen. Purpose Driven Solutions heeft voor Gadella een webapplicatie gemaakt waarmee de vastgestelde gebreken kunnen worden geregistreerd en verwerkt.

Werkwijze

PDS heeft goed gekeken naar het reparatieproces van Gadella en heeft hiervoor een reparatie registratiesysteem gemaakt dat het papierwerk tot een minimum beperkt.

Elk instrument heeft zijn eigen reparatie registratie in het systeem, in het systeem staan de typen instrumenten voorgedefinieerd, hieraan kunnen vervolgens activiteiten worden gekoppeld. Deze activiteiten zijn vooraf vast te leggen en te categoriseren, hierdoor is het ook mogelijk direct een hele categorie aan activiteiten toe te voegen. Ook is het mogelijk ad-hoc activiteiten toe te voegen om het systeem zo flexibel mogelijk te houden.

Na het vaststellen van de gebreken is het mogelijk een prijsopgave te versturen naar de klant. Wanneer het apparaat weer teruggestuurd kan worden naar de klant, kan in het systeem een pakbon en controle certificaat genereren om de verzending mee te begeleiden.