Over ons

Purpose Driven Solutions is een bedrijf waar procesanalyse en software development elkaar kruisen. Alle processen die raakvlak hebben met software worden grondig doorgenomen en waar nodig wordt advies uitgebracht over verbeteringen binnen uw bedrijfsprocessen. Door goed te luisteren naar alle betrokkenen maken we als het ware door co-creatie een eindproduct dat toekomstbestendig is.

Doelgericht

Wij zijn van mening dat software het doel van het bedrijf moet ondersteunen, software mag nooit een doel op zich zijn. Daarom stellen wij vooraf doelen vast waaraan onze oplossingen moeten voldoen, waardoor wij u een eindproduct kunnen presenteren dat aan zowel uw als onze eisen voldoet.

Kwaliteit

Door onze manier van werken; oplossingen in kleine stukken opdelen, produceren en testen, kunnen wij de kwaliteit van uw totale bedrijf — dat wil zeggen het grote geheel — waarborgen. Uw kwaliteit is onze zorg!

Beheersbaar

Doordat wij de oplossingen opdelen in kleine stukken, de programmatuur testen, opleveren en met u bespreken, is het voor u altijd inzichtelijk wat de voortgang is.

Betrouwbaar

Doordat wij frequent met u overleggen, altijd de status inzichtelijk houden, kwaliteit leveren, de programmatuur uitvoerig testen, denken wij voor u een betrouwbare partij te zijn.

Diensten

Werkplekken

Wij kunnen u helpen bij het inrichten van werkplekken, denk hierbij aan:

  • Advies bij aanschaf hardware
  • Active directory
  • Antivirus (Webroot)
  • Netwerkbeveiliging
  • Backups
  • Printers

Managed WiFi

PDS levert managed WiFi oplossingen waarmee een centraal bestuurd en volledig dekkend draadloos netwerk binnen uw bedrijf bewerkstelligd kan worden. Netwerken kunnen met het oog op veiligheid worden gesegregeerd in bijvoorbeeld een gastnetwerk en een intern netwerk om cruciale infrastructuur af te schermen van potentiële bedreigingen.

Remote support

Door gebruik te maken van remote support oplossingen kan PDS eindgebruikers snel en eenvoudig helpen in geval van calamiteiten.

Servers

PDS is bedreven in het inrichten en onderhouden van allerlei servers, Linux en Windows, bare-metal of gevirtualiseerd, on-site of off-site. Wij kunnen u voorzien van allerlei diensten die nodig zijn voor uw bedrijfsvoering zoals domeinservers, databaseservers, applicatieservers, VPN-servers, e-mailservers, fileservers, et cetera.

Gebruiksgemak en security staan centraal bij onze aanpak.

Backups

Een kopie van data is vaak niet genoeg, om zeker te kunnen zijn van uw data is een backupstrategie nodig. PDS kan u helpen bij het ontwerpen en implementeren van een solide backupstrategie zodat in het geval van calamiteiten (brand, diefstal, malware) de schade tot een minimum beperkt kan worden.

Contact

Kaart